Tiputini River,  Bending Tree  30" x 40", 2009

Tiputini River, Bending Tree

30" x 40", 2009

 Tiputini River, Floral Edge  30" x 40", 2009

Tiputini River, Floral Edge

30" x 40", 2009

 Tiputini River,  Full Forest  30" x 40", 2009

Tiputini River, Full Forest

30" x 40", 2009

 Tiputini River, High Trees  30" x 40", 2009

Tiputini River, High Trees

30" x 40", 2009

 Tiputini River, Leaning Trees  30" x 40", 2009

Tiputini River, Leaning Trees

30" x 40", 2009

 Tiputini River, Palms  30" x 40", 2009

Tiputini River, Palms

30" x 40", 2009

 Tiputini River, River Bank  30" x 40", 2009

Tiputini River, River Bank

30" x 40", 2009

 Tiputini River, Vines  30" x 40", 2009

Tiputini River, Vines

30" x 40", 2009

 Tiputini River,  Bending Tree  30" x 40", 2009
 Tiputini River, Floral Edge  30" x 40", 2009
 Tiputini River,  Full Forest  30" x 40", 2009
 Tiputini River, High Trees  30" x 40", 2009
 Tiputini River, Leaning Trees  30" x 40", 2009
 Tiputini River, Palms  30" x 40", 2009
 Tiputini River, River Bank  30" x 40", 2009
 Tiputini River, Vines  30" x 40", 2009

Tiputini River, Bending Tree

30" x 40", 2009

Tiputini River, Floral Edge

30" x 40", 2009

Tiputini River, Full Forest

30" x 40", 2009

Tiputini River, High Trees

30" x 40", 2009

Tiputini River, Leaning Trees

30" x 40", 2009

Tiputini River, Palms

30" x 40", 2009

Tiputini River, River Bank

30" x 40", 2009

Tiputini River, Vines

30" x 40", 2009

show thumbnails